Tin tức

Toyota Giải Phóng    06.10.2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 63/2020/TB-TGP

 

 

 Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

. 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY

 

 

• Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

• Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100773902, điều chỉnh Lần 9 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 10 năm 2020.

 

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

Đầu tiên, Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý Khách hàng, Quý đối tác trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay công ty Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới Quý Khách hàng và Đối tác như sau:

Điều 1: Thay đổi tên công ty với các thông tin chi tiết.

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên công ty

Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng

Công ty TNHH Toyota Giải Phóng

Thay đổi

Tên giao dịch

Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng

Công ty TNHH Toyota Giải Phóng

Thay đổi

Tên viết tắt

TGP

TGP

Không đổi

Địa chỉ

Số 807 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số 807 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Không đổi

Số ĐKDN

0100773902

0100773902

Không đổi

Mã số thuế

0100773902

0100773902

Không đổi

 

Điều 2: Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng chính thức sử dụng tên CÔNG TY TNHH TOYOTA GIẢI PHÓNG theo các thông tin đã sửa đổi và chính thức sử dụng mẫu dấu mới kể từ ngày 06/10/2020.

Đối với các giao dịch có hóa đơn do Công ty phát hành từ 01/10/2020 đến hết ngày 05/10/2002, Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng sẽ bổ sung Biên bản điều chỉnh hóa đơn cho từng trường hợp cụ thể.

Các thông tin cũ về công ty và mẫu dấu cũ không còn có giá trị pháp lý kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020, mọi hình thức sử dụng tên cũ của công ty để đại diện cho công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với Quý khách hàng, Quý đối tác đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3: Kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2020 kính đề nghị Quý Khách hàng, Quý Đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi. Và bổ sung Biên bản điều chỉnh hóa đơn đối với các hóa đơn đã xuất cho Công ty chúng tôi từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 05/10/2020.

Điều 4: Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp càn thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đòng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng xin thông báo để Quý Khách hàng, Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!                            

 

 Nơi nhận:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

-   Như Kính gửi;

(Đã ký) 

-   Lưu tại Công ty./.

 NGHIÊM ĐÌNH LONG

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Chia sẻ