Tin tức

Toyota Giải Phóng    07.10.2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH TOYOTA NAM ĐỊNH

CÔNG TY TNHH TOYOTA GIẢI PHÓNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 65/2020/TB-TGP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020      

 

.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÔNG TY LIÊN DOANH TOYOTA GIẢI PHÓNG

– CHI NHÁNH NAM ĐỊNH

.

Kính gửi: Quý Khách hàng và Đối tác

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0100773902-003, điều chỉnh Lần 3 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Nam Định cấp ngày 07 tháng 10 năm 2020.

 

Đầu tiên, Công ty TNHH Toyota Giải Phóng xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của Quý Khách hàng, Quý đối tác trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nay Công ty TNHH Toyota Giải Phóng xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên của Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định tới Quý Khách hàng và Đối tác như sau:

Điều 1: Thay đổi tên Chi nhánh với các thông tin chi tiết.

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên Chi nhánh

Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định

Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định

Thay đổi

Tên giao dịch

Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định

Công ty TNHH Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định

Thay đổi

Địa chỉ

Đường Nam Định – Phủ Lý, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Đường Nam Định – Phủ Lý, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Không đổi

Số đăng ký

0100773902-003

0100773902-003

Không đổi

Mã số thuế

0100773902-003

0100773902-003

Không đổi

 

Điều 2: Kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2020, Công ty liên doanh Toyota Giải Phóng – Chi nhánh Nam Định chính thức sử dụng tên CÔNG TY TNHH TOYOTA GIẢI PHÓNG – CHI NHÁNH NAM ĐỊNH theo các thông tin đã sửa đổi và chính thức sử dụng mẫu dấu mới kể từ ngày 07/10/2020.

Các thông tin cũ về Chi nhánh và mẫu dấu cũ không còn có giá trị pháp lý kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2020, mọi hình thức sử dụng tên cũ của chi nhánh để đại diện cho chi nhánh công ty chúng tôi trong giao dịch và quan hệ với Quý khách hàng, Quý đối tác đều là giả mạo và trái pháp luật.

Điều 3: Kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2020 kính đề nghị Quý Khách hàng, Quý Đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.

Điều 4: Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp càn thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đòng kinh tế theo tên mới này.

Vậy Công ty TNHH Toyota Giải Phóng xin thông báo để Quý Khách hàng, Quý đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!                            

 

 Nơi nhận:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

-   Như Kính gửi;

Đã ký

-   Lưu tại Công ty./.

NGHIÊM ĐÌNH LONG

 

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Đăng ký
lái thử
Đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

Đặt lịch hẹn
dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ
Đặt lịch hẹn dịch vụ

Tải
bảng giá
Tải bảng giá
Tải bảng giá

Chia sẻ